Videos Chen Taijiquan

Video promocional para China
Gran Maestro Chen Zhenglei Enrollar el Hilo de Seda 1
Gran Maestro Chen Zhenglei Enrollar el Hilo de Seda 2
Demo Año del Dragón 2024, Gran Maestro Liming Yue
Demo Liming Xin Jia
Taolu 1 Wushu Duan Wei 1
Laojia Yilu 173 Golpes Demostrados
Gran Maestro Chen Zhenglei, explicación Látigo Simple.
Taolu 2 Wushu Duan Wei 2.